Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Fundisa Iqiniso

Fundisa Iqiniso

Nakuthoma uSeptemba, iHlelo lomHlangano wePilo nomSebenzi wobuKrestu lizokuba nomhlobo omutjha wetjumayelo esibonelo onesihloko esithi, “Fundisa Iqiniso.” Ihloswethu kufundisa iqiniso elisekelwe eBhayibhelini, sisebenzisa umbuzo nomtlolo.

Nasibona ukuthi unekareko, singamenza alulukele ingcocwethu nasibuyako ngokumtjhiyela incwadi, namkha simtjengise ividiyo eku-jw.org. Kufuze silinge ukubuyela ngemva kwamalangana ambalwa sivuselele ingcoco esicoce ngayo. Itjumayelo etja nezabelo zabafundi zizokusekelwa eenrhunyezweni zezahluko zencwadi ethi, Lisifundisani IBhayibheli? Zineminye imibuzo nemitlolo engasisiza nasibuyela emuntwini namkha nasiraga isifundo seBhayibheli.

Kunendlela yinye kwaphela etjhinga ekuphileni. (Mat 7:13, 14) Njengombana sikhuluma nabantu abaneenkolo namasiko ahlukahlukileko, kufuze sibeke iqiniso leBhayibheli ngendlela ezokukara umuntu ngamunye. (1Tm 2:4) Nasingakghona ukucoca ngamaphuzu ahlukahlukeneko aseBhayibhelini bese sithuthukisa ikghono ‘lokufundisa ilizwi leqiniso ngokutjhejisisa,’ ithabo lethu lizokwanda. Begodu sizokuphumelela ekufundiseni abanye iqiniso.—2Tm 2:15.