Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Siza Abafundi Bebhayibheli Bazinikele KuZimu Bebabhajadiswe

Ukuthuthukisa Amakghonwethu Wokutjhumayela—Siza Abafundi Bebhayibheli Bazinikele KuZimu Bebabhajadiswe

OKWENZA KUQAKATHEKE: Nakazakwamukelwa nguJehova umfundi weBhayibheli kufuze azinikele kuye abhajadiswe. (1Pt 3:21) Phela uZimu uvikela woke umuntu ophila ngendlela evumelana nokuzinikela kwakhe. (Rhu 91:1, 2) Yeke, umKrestu kufuze azinikele kuJehova kwaphela—ingasi emuntwini, emsebenzini namkha ehlanganweni. Ngikho umfundi kufuze athuthukise ukuthokoza nethando lakhe ngoZimu.—Rom 14:7, 8.

INDLELA ESINGAKWENZA NGAYO:

  • Hlangana nesifundo, akhenicoce ngokuthi lokho enikufundako kumveza njani uJehova. Gandelela iphuzu lokuthi umfundi kufuze afunde iBhayibheli qobe langa, bekathandaze kuJehova “njalo.”—1Ts 5:17; Jak 4:8

  • Khuthaza umfundi bona azibekele umgomo wokuzinikela kuZimu abhajadiswe. Okhunye, msize azibekele imigomo emifitjhani, njengokuphendula emihlanganweni nokutjhumayela kibomakhelwana nakilabo asebenza nabo. Ungalibali ukuthi uJehova akakateleli muntu bona amkhonze. Ukuzinikela kufuze kuphume emuntwini.—Dut 30:19, 20

  • Khuthaza umfundi bona atjhugulule ipilwakhe khona azokuthabisa uJehova, afanelekele nokubhajadiswa. (IzA 27:11) Ngebanga lokuthi eminye imikghwa imile imirabhu ehliziyweni yomuntu, kungathatha isikhathi ukusiza umfundi weBhayibheli bona ambathe ubuntu obutjha, alahle obudala. (Efe 4:22-24) Coca naye ngeendaba ezivela esiThaleni, esihlokweni esithi, “IBhayibheli Litjhugulula Amaphilo”

  • Mcocele ngezinto ozithabeleko ekukhonzeni kwakho uJehova.—Isa 48:17, 18