Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Iintjumayelo Ezisibonelo

Iintjumayelo Ezisibonelo

●○○ NAWUTJHUMAYEZA UMUNTU KOKUTHOMA

Umbuzo: Bekangubani uJesu?

UmTlolo: Mat 16:16

Umbuzo Ozowuphendula Nawubuyelako: Kubayini uJesu afa?

○●○ NAWUBUYELA KOKUTHOMA

Umbuzo: Kubayini uJesu afa?

UmTlolo: Mat 20:28

Umbuzo Ozowuphendula Nawubuyelako: Singatjengisa njani ukuthi siyawuthokoza umhlatjelo kaJesu wesihlengo?

○○● NAWUBUYELA KWESIBILI

Umbuzo: Singatjengisa njani ukuthi siyawuthokoza umhlatjelo kaJesu wesihlengo?

UmTlolo: Jwa 17:3

Umbuzo Ozowuphendula Nawubuyelako: Kwenzekani emihlanganweni yaboFakazi bakaJehova?

IJIMA LOKUMEMELA ABANTU ESIKHUMBUZWENI (Matjhi 23–Apreli 19):

Sibawa ukukumemela esenzakalweni esiqakatheke khulu. Nasi isimemo sakho. Ngo-Apreli 19, ngeLesihlanu, iingidi zabantu zizabe zibuthene zikhumbula ukufa kwakaJesu Krestu. Isimemwesi sinesikhathi nendawo lapha kuzokuhlanganwa khona endaweni yangekhethu. Sikumemela nekulumweni ezokulalelwa ngaphambi kweveke yesiKhumbuzo enesihloko esithi, “Kakarela Ekuphileni Kwamambala!”

Umbuzo Ongawubuza Umuntu Othanda Ukufunda: Kubayini uJesu afa?