Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Bamukele Ngethando

Bamukele Ngethando

Bobani okufuze sibamukele ngethando? Nanyana ngubani oza emihlanganwenethu yobuKrestu—abasathomako nasele kusikhathi eside babangani bethu. (Rom 15:7; Heb 13:2) Kungaba ngesikholwa naye obuya kwenye inarha namkha umKrestu opholileko osele aneminyaka eminengi angasezi esifundweni. Bewuzozizwa njani nange usebujamweni obufana nalobu? Bengeze na wathaba nabakwamukela ngethando? (Mat 7:12) Kubayini ungenzi imizamo yokuthi ukhamba khambe eWolweni lomBuso ulotjhise abanye ngaphambi kobana umhlangano uthome namkha ngemva kobana sewuphelile? Lokhu kungaba nomthelela omuhle nommoya wethando begodu idumo liya kuJehova. (Mat 5:16) Kuliqiniso ukuthi angekhe sakhuluma nomuntu woke esifundweni. Nanyana kunjalo, woke umuntu uzozizwa amukelekile nange soke singadlala indimethu. *

Ithando lamambala alitjengiswa kwaphela ngeenkhathi ezikhethekileko njengesiKhumbuzweni kodwana ngeenkhathi zoke. Abantu abathoma ukuza emhlanganweni nababona umKrestu onelemuko abonisa ngezenzo ukuthi unethando, lokho kungabenza ukuthi badumise uZimu begodu bazihlanganise nathi ekulotjheni uJehova ngeqiniso.—Jwa 13:35.

^ isig. 3 Iinkambisolawulo zeBhayibheli ziyasikhandela ukuthi sizihlanganise nabasusiweko ekuhlanganyeleni namkha nalabo abazihlukanisileko okungenzeka beza emihlanganweni.—1Ko 5:11; 2Jw 10.