Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 IPILO YAMAKRESTU

Ungakghona Ukukhuthaza UmKrestu Opholileko

Ungakghona Ukukhuthaza UmKrestu Opholileko

Ngo-Apreli 11, kuzabe kungeLesibili, amaKrestu amanengi apholileko azokuba khona esiKhumbuzweni. Athoma kuhle akhamba endleleni yokuphila kodwana ehlisa izinga lawo ngebanga leenzathu ezihlukahlukeneko, ezinye zazo zivezwe encwajaneni ethi, Buyela kuJehova. (Heb 12:1) Yeke, abantu abapholilekwaba baseseligugu kuJehova, owabathenga ngeengazi zeNdodanakhe. (IzE 20:28; 1Pt 1:18, 19) Singabasiza njani babuyele ebandleni?

Abadala ebandleni balinga ngakho koke ukuthi basize amaKrestu apholileko, njengomelusi nakaphikelela ngamandla afuna imvu elahlekileko emhlambini. (Luk 15:4-7) Lokhu kutjengisa ithando lakaJehova. (Jor 23:3, 4) Ukukhuthaza abapholileko akusimsebenzi wabadala kwaphela kodwana ngewethu soke. Imizamwethu yokuba nomusa nokuba nezwelo iyamthabisa uJehova begodu uzosivuza ngalokho. (IzA 19:17; IzE 20:35) Yeke, akhewucabange ukuthi ngubani ongamkhuthaza, bese ukwenza ngaphandle kokuriyada!

BUKELA IVIDIYO ETHI, KHUTHAZA ABAPHOLILEKO, BESE UPHENDULA IMIBUZO NASI:

  • U-Abbey wathatha liphi igadango nakahlangana noFakazi angamaziko?

  • Kubayini kufuze sitjele abadala nasifuna ukusiza umuntu opholileko?

  • U-Abbey wazilungiselela njani nakayokuvakatjhela uLaura kwesibili?

  • U-Abbey wakutjengisa njani ukuphikelela, ukubekezela, nethando nakalinga ukukhuthaza uLaura?

  • Khuyini esingayifunda emfanekisweni kaJesu okuLukasi 15:8-10?

  • Ngiziphi iimbusiso ezalethwa mizamo yokusiza uLaura?