Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Bamukela udade eWolweni lomBuso

IPILO NOMSEBENZI WOBUKRESTU—IHLELO LOMHLANGANO WEBANDLA Apreli 2017

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo esibonelo yesiThala nokufundisa iqiniso ngomBuso kaZimu. Sebenzisa iimbonelwezi bona uzenzele iintjumayelo zakho.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Vumela UJehova Abumbe Ukucabanga Nokuziphatha Kwakho

UmBumbi Omkhulu wakha ubuntu bethu ngeliZwi lakhe, iBhayibheli, kodwana kufuze sidlale indimethu.

IPILO YAMAKRESTU

Bamukele Ngethando

Nanyana ngubani oza emihlanganweni yethu kufuze alibone ngezenzo ithando lobuKrestu. Ungayidlala njani indimakho yokwamukela abantu ngethando eWolweni lomBuso?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Inga-Kghani Unayo ‘Ihliziyo Yokwazi’ UJehova?

KuJoromiya isahluko 24, uJehova uZimu ufanisa abantu namafeyi. Bobani ebeba faniswa namafeyi amahle, begodu singabalingisa njani namhlanje?

IPILO YAMAKRESTU

Ungakghona Ukukhuthaza UmKrestu Opholileko

Abantu abapholileko baseseligugu kuJehova uZimu. Singabasiza njani ukuthi babuyele ebandleni?

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

Yiba Nesibindi NjengoJoromiya

UJoromiya waphorofida iminyaka ema-40 ukuthi iJerusalema lizokutjhatjalaliswa. Wakghona njani ukuhlala anesibindi?

IPILO YAMAKRESTU

Iingoma Esizibhinela UZimu Ziyasikhuthaza

Ukubhina iingoma zomBuso kwaqinisa amaKrestu ebekasekampeni yokuhlunguphazwa eSachsenhausen. Iingomezi zingasikhuthaza nasiqalene neenlingo.

AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU

UJehova Wabikezela Ngesivumelwano Esitjha

Isivumelwano esitjha sihluke njani esivumelwaneni somThetho, begodu sizuzisa njani ngokungapheliko?