Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu—Ihlelo Lomhlangano Webandla  |  Apreli 2016

 AMAGUGU ASELIZWINI LAKAZIMU | JOBHO 33-37

Ukukhalinywa Mngani Wamambala Kuyakha

Ukukhalinywa Mngani Wamambala Kuyakha
IVEZE
Amagama
Isithombe

U-Elihu wangenela engcocweni, indlela akhalima ngayo uJobho beyihlukile kunendlela u-Elifasi, uBhilidadi noTsofara ebebakhalima ngayo uJobho. Waziveza bona umngani wamambala nomluleki omuhle okufuze simlingise.

UBUNTU BOMLULEKI OPHUMELELAKO

U-ELIHU USIBONELO ESIHLE

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • UYABEKEZELA

 • UYALALELISISA

 • UYAHLONIPHA

 
 • U-Elihu wabekezela walinda bona amadoda amadala aqede ukukhuluma, bese kwakhani akhuluma

 • Ngokulalelisisa, wakghona ukuyizwisisa kuhle indaba ekhulunywako ngaphambi kokuthi aluleke

 • Wabiza uJobho ngegama, wakhuluma naye njengomnganakhe

 

33:6, 7, 32

 

 • UTHOBEKILE

 • UYANGENEKA

 • UYAZWELA

 
 • U-Elihu bekathobekile anomusa, wayivuma nemitjhapho yakhe

 • Bekazwelana nobuhlungu uJobho abuzwako

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • UYALINGANISELA

 • UNOMUSA

 • UTHEMBELE KUZIMU

 
 • U-Elihu waveza ngomusa ukuthi uJobho bekangakacabangi kuhle

 • U-Elihu wasiza uJobho walemuka ukuthi ukulunga kwakhe bekungasi yinto eqakathekileko

 • Isiluleko saka-Elihu esizwakalako senza uJobho wakulungela ukuthola iinqophiso ezingeziweko ezivela kuJehova ngokwakhe