Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Ipilo Nomsebenzi WobuKrestu—Ihlelo Lomhlangano Webandla  |  Disemba 2016

Itjumayelo Esibonelo

Itjumayelo Esibonelo

ISITHALA

Umbuzo: Nange umuntu akubuza ukuthi izulu linjani, ungamphendula uthini?

UmTlolo: Jwa 8:23

Ozokukhambisa: IsiThalesi sikhuluma ngalokho uJesu noYise abakutjhoko ngezulu.

FUNDISA IQINISO

Umbuzo: Kghani ukutlhaga kwethu kubangelwa nguZimu namkha ngokhunye?

UmTlolo: Job 34:10

Iqiniso: UZimu akusuye obangela umtlhago. Kunalokho, umtlhago esiqalana nawo uvela kuDeveli, nebantwini abenza iinqunto ezimbi, ngesinye isikhathi ngokuba sendaweni engakafaneli ngesikhathi esingakafaneli. Nasizwa ubuhlungu, uZimu ukhona bona asisekele. Usithanda kwamambala.

KUBAYINI KUFUZE UFUNDE IBHAYIBHELI? (Ividiyo)

Umbuzo: Ucabanga ukuthi nguZimu olawula iphasi? [Lindela ipendulo.] Okutjhiwo liBhayibheli kungakumangaza. Ividiyo efitjhani le iyakuhlathulula lokho. [Dlala ividiyo.]

Ozokukhambisa: Isahluko 11 sencwadi le sikhuluma ngokuthi kubayini uZimu avumele ukutlhaga nalokho azokwenza ngalokho. [Mkhambisele incwadi Okufundiswa YiBhayibhili namkha ethi, Lisifundisani IBhayibheli?]

ZENZELE ITJUMAYELWAKHO

Sebenzisa indlela engehla le uzenzele yakho itjumayelo.