‘Ithemba Ngalokho Esingakuboni’

Ihloso kaSathana kuphula ukuthembeka kwethu abe asenze silahlekelwe lithemba. Singakwazi njani ukuhlala sithembekile singawi?

‘Ithemba Ngalokho Esingakuboni’

Ihloso kaSathana kuphula ukuthembeka kwethu abe asenze silahlekelwe lithemba. Singakwazi njani ukuhlala sithembekile singawi?

‘Ithemba Ngalokho Esingakuboni’

Ividiyo emnandi le izokusiza ufune ukuhlala uthembekile begodu ubambele ithembeni olinikelwe nguZimu.