Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Abazokusinda emihleni yokuphela ngibo abazokungena epharadesi lephasini

Lithini IBhayibheli?

Lithini IBhayibheli?

Siphila ‘emihleni yokuphela’ na?

Ungaphendula uthini?

  • Iye

  • Awa

  • Mhlamunye

Lithini IBhayibheli?

“Ngemihla yokuphela kuzokufika iinkhathi ezibudisi kwamambala.” (2 Thimothi 3:1) Nasiqala iimphorofido zeBhayibheli kuhlanganise nezenzakalo zemihleni esiphila kiyo le, lokho kuveza bona siphila ‘emihleni yokuphela.’

Okhunye esikufunda eBhayibhelini

  • Imihla yokuphela izokubonakala ngezipi, iinhlekelele zemvelo, namagulo amambi abulalako.—Matewu 24:3, 7; Lukasi 21:11.

  • Emihleni yokuphela, abantu bazokuba nemikghwa emimbi begodu angekhe babenendaba netjhebiswano labo noZimu.—2 Thimothi 3:2-5.

Ingomuso libaphatheleni abantu?

Abanye abantu bakholelwa ukuthi . . .

imihla yokuphela izokuqedwa ngokuthi kubhujiswe iphasi nabo abantu abaphilako, bese kuthi abanye bakholelwa bona iphasi lizokuba yindawo engcono. Yini wena oyicabangako?

Okutjhiwo yiBhayibheli

“Abalungileko bazakuzuza inarha, bahlale kiyo nini nanini.”IRhubo 37:29.

Okhunye esikufunda eBhayibhelini?

  • Amalanga wokuphela azokuqedwa ngokuthi kupheliswe koke ukukhohlakala.—1 Jwanisi 2:17.

  • Iphasi lizokutjhugululwa libe yipharadesi.—Isaya 35:1, 6.