Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

ISITHALA No. 1 2017 | Ongakuzuza Ngokufunda IBhayibheli

Ucabangani?

Kghani iBhayibheli alisebenzi esikhathini esiphila kiswesi? Lisesenaso na isisindo? Lona ngokwalo lithi: ‘Yoke imiTlolo iphefumulelwe nguZimu, begodu ilungele ukufundisa.’2 Thimothi 3:16, 17.

IsiThala sikhuluma ngeemphakamiso zokuthi singazuza njani ngokungeziweko ekufundeni kwethu iBhayibheli.

 

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Kubayini Kufuze Ufunde IBhayibheli?

Abantu abamamiliyoni bazuze njani nabafunda iBhayibheli?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Ngingathoma Njani Ukufunda IBhayibheli?

Iindlela ezihlanu ezizokwenza ukuthande ukufunda iBhayibheli.

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Yini Ezokwenza Uthande Ukufunda IBhayibheli?

Amatjhugululo, ithekhnoloji, amathulusi, neezinye izinto ezingakusiza uthabele ukufunda iBhayibheli.

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

IBhayibheli Ingakuthuthukisa Njani Ukuphila Kwakho?

Incwadi eyatlolwa kade le iphethe umlayezo oqakathekileko.

IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

Bengingumuntu Ongafuni Ukufa Nala Kudlule Khona!

UYvonne Quarrie wabuza wathi, “Kanti ngiphilelani?” Ipendulo yombuzwakhe yatjhugulula ukuphila kwakhe.

LINGISA IKHOLO LABO

‘Wathabisa UZimu’

Nakungenzeka utlhogomela umndenakho namkha ubhalelwa kujamela iqiniso, ungafunda ekukholweni kwaka-Inogo.

Inga-kghani Sekungazwisisi Okungatjho Litho?

Umlayezo oseBhayibhelini uqakatheke khulu, kufuze siwuzwisise. Yini engasisiza sizwisise iBhayibheli?

Lithini IBhayibheli?

IBhayibheli alivezi ukuthi ukutlhaga kwathoma njani kwaphela kodwana liveza nokuthi kuzokuphela njani.