Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala  |  No. 1 2016

Imibuzo YeBhayibheli Iyaphendulwa

Imibuzo YeBhayibheli Iyaphendulwa

Kghani singalazi iqiniso ngoZimu?

Kubayini uZimu afuna sazi iqiniso? Funda uJwanisi 17:3

UZimu bekasolo akhulumisana nabantu. Bekasebenzisa umoyakhe ocwengileko, omamandlakhe, bona asize abatloli beBhayibheli batlole akutjhoko. (2 Pitrosi 1:20, 21) Lokha nasifunda iBhayibheli, singakghona ukwazi iqiniso ngoZimu.—Funda uJwanisi 17:17; 2 Thimothi 3:16.

UZimu usitjela izinto ezinengi ngaye eBhayibhelini. Usitjela ukuthi kubayini adale abantu, yini azoyenzela abantu, nokuthi ufuna siphile njani. (IzEnzo 17:24-27) UJehova ufuna sazi iqiniso ngaye.—Funda 1 Thimothi 2:3, 4.

Kubayini uZimu amukela abathandi beqiniso?

UJehova unguZimu weqiniso, wathumela iNdodanakhe, uJesu, bona izokufundisa iqiniso ngaye. Yeke, abathandi beqiniso badoseleka kuJesu. (Jwanisi 18:37) UZimu ufuna abantu abanjalo bona babe bakhulekeli bakhe.—Funda Jwanisi 4:23, 24.

USathana uDeveli urhatjha iindaba ezimamala ngoZimu, ngalokho avimbele abantu ekwazini iqiniso ngoZimu. (2 Korinte 4:3,4) Abantu abangakuthandi okuhle badoseleka eemfundiswenezi ezimamala. (Roma 1:25) Kodwana iingidi zabantu abathembekileko zifunda iBhayibheli zifumane iqiniso ngoZimu.—Funda IzEnzo 17:11.

 

Funda Okungeziweko

Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?

Liyini Iqiniso NgoZimu?

IHLELO LESIFUNDO SEBHAYIBHELI

Kubayini Kufuze Ufunde IBhayibheli?

IBhayibheli selisize iingidigidi zabantu zafumana iimpendulo zemibuzo ethinta ipilo yazo. Angekhe wathanda ukuba ngomunye wabantwabo?