Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

ISITHALA No. 1 2016 | UZimu Uyiqala Njani Ipi?

Ingakumangaza ipendulo yeBhayibheli yombuzo lo.

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

UZimu Uyiqala Njani Ipi?

Emandulo, uZimu watjela abantu bakhe bona balwe izipi. Ngokukhamba kwesikhathi, uJesu wathi abalandeli bakhe kufuze bathande izitha zabo? Kghani umbono kaZimu ngepi utjhugulukile?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Indlela UZimu Ebekaqala Ngayo Ipi Emandulo

Amaphuzu amathathu aqakathekileko aveza izipi ebezivunyelwa nguZimu.

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Indlela UZimu Ebekaqala Ngayo Ipi Emihleni YamaKrestu Wokuthoma

Ngitjho nanyana indlela uZimu aqala ngayo ipi ingakatjhuguluki, kukhona ebesele kutjhugulukile.

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Indlela UZimu Aqala Ngayo Ipi Namhlanjesi

UZimu uzoziqeda zoke izipi kungasikade.

OUR READERS ASK

Khuyini Engakalungi Ngamasiko KaKresimusi?

Nanyana amasiko kaKresimusi asungulwa barhedeni, kghani lokho kungavimbela umuntu bona awalandele?

IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

Bengizitjela Ukuthi Ngiphila Kamnandi

UPawel Pyzara bekathanda ukulwa, abhema iindakamizwa afundela ubuloyara—akwenza koke ngesikhathi sinye. Ipilwakhe yatjhuguluka ngesikhathi alwa namadoda abunane.

LINGISA IKHOLO LABO

“Indodanami UThimothi Engimthandako Nothembekileko EKosini”

Khuyini okwarhelebha uThimothi watjhentjha ekubeni mumuntu omutjha oneenhloni waba mbonisi namkha umdosi phambili omKrestu osibonelo?

Imibuzo YeBhayibheli Iyaphendulwa

Kubayini uZimu amukela abathandi beqiniso?