Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo YeBhayibheli Iyaphendulwa

Imibuzo YeBhayibheli Iyaphendulwa

Kungenzeka umtlhago ungasabi khona na ephasini?

UZimu zowuqeda njani umtlhago ephasini?—Matewu 6:9, 10.

Qobe mnyaka umtlhago ubulala iingidi zabantu ngendlala namalwelwe. Nanyana ezinye iinarha zephasi ziregile, abantu abanengi basatlhaga khulu. IBhayibheli liveza ukuthi umtlhago bewusolo umraro oragela phambili.Funda uJwanisi 12:8.

Kutlhogeka urhulumende wephasi loke ozokuqeda umtlhago. Urhulumende loyo kufuze abe namandla wokuthi abele kuhle boke abantu izinto abazitlhogako ngendlela efaneleko. Kuzokutlhogeka aphelise izipi, okungizo unobangela omkhulu womtlhago. UZimu uthembisa urhulumende onjalo.Funda uDanyela 2:44.

Ngubani ongaqeda umtlhago?

UZimu ubeke iNdodanakhe, uJesu, bona abuse boke abantu. (IRhubo 2:4-8) UJesu uyositjhaphulula kikho koke ukutlhaga bekaphelise nenturhu.Funda iRhubo 72:8, 12-14.

Njengombana abizwa ‘ngeKosi yokuThula,’ uJesu izokuletha ukuthula nokuvikeleka ephasini loke. Yeke boke ephasini loke bazokuhlala eendlini zabo, bathabele umsebenzi owanelisako, kube nokudla okunengi khulu.Funda u-Isaya 9:6, 7; 65:21-23.