Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | BOBANI ABOFAKAZI KAJEHOVA?

Kubayini Sitjhumayela?

Kubayini Sitjhumayela?

Mhlamunye ayikho into esihlukaniswa ngayo ukudlula umsebenzethu ongojayelekileko wokutjhumayela—umuzi ngomuzi, eendaweni zomphakathi, nananyana kukuphi lapho abantu bafumaneka khona. Kubayini siwenza?

AboFakazi bakaJehova batjhumayela ngebanga lokuthi badumisa ibizo lakaZimu nokulenza laziwe. (Hebheru 13:15) Enye into esifuna ukuyenza kulalela umlayo kaJesu nakathi: “Khambani niye ebantwini boke, . . . nibenze abafundi; . . . nibafundise ukwenza koke enginiyale ngakho.”Matewu 28:19, 20.

Ngaphezu kwalokho, abomakhelwana bethu sibathanda komhlolo. (Matewu 22:39) Kuliqiniso, sazi kuhle ukuthi abantu abanengi baneenkolelo zabo, begodu siyazi nokuthi akusuye woke umuntu okarwa mlayezwethu. Khonapho, sisese namazizo wokuthi iimfundiso zeBhayibheli zisindisa amaphilo. Ngikho-ke siragela phambili ‘singalisi ukufundisa nokumemezela ivangeli bona uJesu unguKrestu,’ njengombana kwenza amaKrestu wokuthoma.IzEnzo 5:41, 42.

U-Antonio Cova Maduro osisazi sezomphakathi wathi nakatlola ngaboFakazi bakaJehova wathi “bakhamba, kuphele inyathelo, uzabafumana . . . , badinwe bafile ngebanga lokuthi umlayezo ocwengileko lo ukwazi ukufikelela nemaqintelweni wephasi.”—Kubika iphephandaba i-El Universal, Venezuela

Inengi labantu abafunda iincwadi zethu alisiboFakazi bakaJehova. Ngitjho neengidigidi esifunda nazo iBhayibheli zibabantu bakezinye iinkolo. Nanyana kunjalo, bayakuthabela ukuthi aboFakazi bakaJehova bayabavakatjhela.

Akubuzwa, nanyana kunjalo ungaba neminye imibuzo ngaboFakazi bakaJehova. Sikumema ukuthi ufumane iimpendulo zayo ngokuthi

  • Ubuze omunye waboFakazi bakaJehova.

  • Uvakatjhele izinzolwazi lethu, i-www.jw.org.

  • Ungahlanganyela nathi imihlanganwethu, okungenwa kiyo simahla begodu woke umuntu wamukelekile.