Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | BOBANI ABOFAKAZI KAJEHOVA?

AboFakazi bakaJehova Babantu Abanjani?

AboFakazi bakaJehova Babantu Abanjani?

Siyihlangano yephasi loke asifani nezinye iinqhema zezekolo. Nanyana umzimkhulu wethu wephasi loke use-United States, inengi laboFakazi bakaJehova likhona nakezinye iinarha. Kuhlekuhle, sinamalunga aziingidi ezibunane afundisa abantu ngeBhayibheli eenarheni ezingaphezu kweziyi-230. Senza lokhu ngokulandela amezwi kaJesu athi: “Nje-ke ivangeli lombusweli lizakutjhunyayelwa ephasini loke, kube bufakazi kizo zoke izizwe.”Matewu 24:14.

Kungakhathaliseki ukuthi sihlalaphi, umthetho siwulandela kuhle. Nanyana kunjalo, silinga ngakho koke okusemandlenethu ukuthi singazibandakanyi kezepolotiki. Lokhu kungebanga lokuthi njengamaKrestu sitjheja isinqophiso sakaJesu ‘sokungabi ngebephaseli.’ Yeke asizibandakanyi eendabeni nemisebenzini yezepolotiki nofana ekusekeleni imiguruguru. (Jwanisi 15:19; 17:16) Kuthe ngesikhathi sePi yePhasi II, aboFakazi bakaJehova bebasemajele, batlhoriswa bebaphathwa kumbi khulu ngebanga lokuthi akhenge bazibandakanye kezombanganarha. Umbhitjhobhi wokuthoma weJarimani watlola wathi: “Bangatjho ngokupheleleko ukuthi bakuphela kwabantu abala ukulwa ngebanga lesazelo sabo ngesikhathi sokubusa kwamaNazi.”

“[AboFakazi bakaJehova] bakwazi ukuziphatha ngendlela ehle khulu. Besingabasebenzisa abantwaba abangasimarhamaru emsebenzini ephezulu kezepolotiki—kodwana angeze wakghona ukubafaka kiyo imisebenzi le. . . . Bayazihlonipha iimphathimandla zakarhulumende kodwana bakholelwa ukuthi mBuso kaZimu kwaphela ozokuphelisa imiraro yabantu ephasini.”—Kubika iphephandaba i-Nová Svoboda, Czech Republic.

Nanyana kunjalo asizihlukanisi nabanye. UJesu wathandazela abalandeli bakhe kuZimu wathi: “Angikubawi bona ubasuse ephasinapha.” (Jwanisi 17:15) Yeke, uzasibona nathi sisebenza, siya eentolo, abantwabethu baya eenkolweni ezisemphakathini.