Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

ISITHALA Septemba 2015 | Umuntu Nakafako—Angabuye Aphile Godu?

IBhayibheli aliphenduli umbuzo lo kwaphela, kodwana linikela isisekelo esiqinileko sokuthemba lokho elikutjhoko.

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Khuyini Eyenzekako Ngemva Kokufa?

Abantu ababunane abavuswa ekufeni kukhulunywa ngabo ebhayibhelini. Khuyini abayitjhoko ngemva kobana babuyiselwe ekuphileni?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Umuntu Nakahlongakalako Kuphelile Ngaye Na?

Kubayini uZimu azokubuyisela abantu abangakalungi ekuphileni?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Ithemba Ngabahlongakeleko—Ungaqiniseka Njani?

IBhayibheli lisinikela amabanga amabili azwakalako wokuthembela evukweni.

IBHAYIBHELI LITJHUGULULA AMAPHILO

Ipilwami Yasuka Kokumbi Yaya Kokumbi Khulu

UStephen McDowell bekalisokana elinenturhu, ukungazibandakanyi kwakhe ekubulaleni kwatjhentjha ipilwakhe.

LINGISA IKHOLO LABO

“Waba Ngumma Kwa-Israyeli”

Khuyini iBhayibheli elisifundisa khona ngekholo nokuba nesibindi endabeni kaDibhora?

Bewazi?

Eenkhathini zekadeni amatje wokusila bekasetjenziswa njani? Ihlathululo ethi ‘osesifubeni’ itjho ukuthini?

IMIBUZO YEBHAYIBHELI IYAPHENDULWA

Kghani sizakhe sibe khona isikhathi lapho ubumbi bungekhe busakhona?