Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala  |  Meyi 2015

Imibuzo yeBhayibheli Iyaphendulwa

Imibuzo yeBhayibheli Iyaphendulwa

Kubayini kufuze sikhumbule ukufa kwakaJesu?

Ngiliphi ikusasa elilethwa kukufa kwakaJesu?Isaya 25:8; 33:24

Ukufa kwakaJesu bekusisenzakalo esiqakatheke khulu emlandwini—wahlongakala ngebanga lokuthi abuyisele ukuphila kwabantu ngendlela ekufuze kube ngakho. Abantu bebangakadalelwa bona benze izinto ezimbi, bagule nofana bafe. (Genesisi 1:31) Kodwana isono sangena ephasini ngomuntu wokuthoma, u-Adamu. UJesu wanikela ngepilwakhe bona asiphuluse esonweni nekufeni.—Funda uMatewu 20:28; Roma 6:23.

UZimu watjengisa ithando elikhulu ngokuthumela iNdodanakhe ephasini ukuthi isifele. (1 Jwanisi 4:9, 10) UJesu watjela abalandeli bakhe ukuthi bakhumbule ukufa kwakhe ngokwenza umgidi olula obandakanya uburotho newayini. Ukwenza lokho qobe mnyaka kuyindlela yokutjengisa ukuthokoza kwethu ngethando elatjengiswa nguZimu noJesu.—Funda uLukasi 22:19, 20.

Bobani okufuze badle uburotho newayini?

UJesu nakabatjela kokuthoma abafundi bakhe ukuthi bakhumbule ukufa kwakhe, wakhuluma nabo ngesivumelwano. (Matewu 26:26-28) Isivumelwaneso savulela abafundi ithuba elihle kunye nesibalo esilinganiselweko sabanye ebebazokuba makhosi nabaphristi ezulwini. Nanyana kuziingidi zabantu ezikhumbula ukufa kwakaJesu, ngilabo kwaphela abasesivumelwaneni abadla uburotho newayini.—Funda IsAmbulo 5:10.

Sekuminyaka engaphezu kwaka-2 000, soloko uJehova akhetha labo abazokuba makhosi. (Lukasi 12:32) Basibalo esincani nabamadaniswa nalabo abazokuphila ephasini ngokungapheliko.—Funda IsAmbulo 7:4, 9, 17.

 

Funda Okungeziweko

UKWAZI NGATHI

IsiKhumbuzo Sokufa KwakaJesu

Qobe mnyaka iingidigidi zabantu zihlangana ndawonye ukuzokuthamela isikhumbuzo sokufa kwakaJesu. Uyamenywa bona uzozizwela ngokwakho bona isenzakalwesi sikuthinta njani.

Khuyini Kwamambala Okufundiswa YiBhayibhili?

Isihlengo—Sisipho SakaZimu Esikhulu