Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo yeBhayibheli Iyaphendulwa

Imibuzo yeBhayibheli Iyaphendulwa

Kubayini kufuze sikhumbule ukufa kwakaJesu?

Ngiliphi ikusasa elilethwa kukufa kwakaJesu?Isaya 25:8; 33:24

Ukufa kwakaJesu bekusisenzakalo esiqakatheke khulu emlandwini—wahlongakala ngebanga lokuthi abuyisele ukuphila kwabantu ngendlela ekufuze kube ngakho. Abantu bebangakadalelwa bona benze izinto ezimbi, bagule nofana bafe. (Genesisi 1:31) Kodwana isono sangena ephasini ngomuntu wokuthoma, u-Adamu. UJesu wanikela ngepilwakhe bona asiphuluse esonweni nekufeni.—Funda uMatewu 20:28; Roma 6:23.

UZimu watjengisa ithando elikhulu ngokuthumela iNdodanakhe ephasini ukuthi isifele. (1 Jwanisi 4:9, 10) UJesu watjela abalandeli bakhe ukuthi bakhumbule ukufa kwakhe ngokwenza umgidi olula obandakanya uburotho newayini. Ukwenza lokho qobe mnyaka kuyindlela yokutjengisa ukuthokoza kwethu ngethando elatjengiswa nguZimu noJesu.—Funda uLukasi 22:19, 20.

Bobani okufuze badle uburotho newayini?

UJesu nakabatjela kokuthoma abafundi bakhe ukuthi bakhumbule ukufa kwakhe, wakhuluma nabo ngesivumelwano. (Matewu 26:26-28) Isivumelwaneso savulela abafundi ithuba elihle kunye nesibalo esilinganiselweko sabanye ebebazokuba makhosi nabaphristi ezulwini. Nanyana kuziingidi zabantu ezikhumbula ukufa kwakaJesu, ngilabo kwaphela abasesivumelwaneni abadla uburotho newayini.—Funda IsAmbulo 5:10.

Sekuminyaka engaphezu kwaka-2 000, soloko uJehova akhetha labo abazokuba makhosi. (Lukasi 12:32) Basibalo esincani nabamadaniswa nalabo abazokuphila ephasini ngokungapheliko.—Funda IsAmbulo 7:4, 9, 17.