Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

ISITHALA Meyi 2015 | UJesu Usisindisa—Kuphi?

Kghani usisindisa kuDeveli, elakeni lakaZimu, namkha entweni ethileko?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Kubayini Sitlhoga Isindiso?

Kghani kuzwakala kunengqondo kuwe ukuthi uZimu onethando bekangasenza sibe nesifiso ngaphakathi kwethu engekhe sakwazi ukusifikelela?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Ukufa KwakaJesu Nokuvuka Kwakhe—Kungatjho Ukuthini Kuwe?

Amaqiniso asithandathu asisekelo weBhayibheli ahlathulula ukuthi ukufa komuntu oyedwa kungalethela abantu abanengi ukuphila.

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Isikhumbuzo Sokufa KwakaJesu—Sizokuba Nini Begodu Kuphi?

Ngo-2015, isiKhumbuzo sokufa kwakaJesu sizokuba ngeLesihlanu, Apreli 3, ngemva kokutjhinga kwelanga.

ABAFUNDI BETHU BAYABUZA

Kghani Ama-Easter Mbala Amnyanya WobuKrestu?

Yini etjhwiwo yizazi zomlando ngamawolideyi adumileko?

UMLANDO WOKUPHILA

UJairo Usebenzisa Amehlwakhe—Bona Akhonze UZimu

Naphezu kokurhwahlaphazwa kugula okumbi khulu kokukhubazeka ebunqotjheni, uJairo uthabela ipilo enomnqopho.

Bewazi?

Ukuba sisakhamuzi seRoma kwamsiza njani umpostoli uPowula? Eenkhathini zeBhayibheli abelusi bebabhadelwa Njani?

IKULUMISWANO NOMAKHELWANA

Kubayini Sikhumbula ukufa kwakaJesu?

Abantu abanengi bagidinga ukubelethwa kwakaJesu ngoKresimusi bese ukuvuswa kwakhe bakugidinge ngama-Easter. Kubayini AboFakazi bakaJehova bakhumbula ukufa kwakhe?

Imibuzo yeBhayibheli Iyaphendulwa

Umgidi wokukhumbula ukufa kwakaJesu, bobani okufuze badle uburotho newayini?