Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imibuzo YeBhayibheli Iyaphendulwa

Imibuzo YeBhayibheli Iyaphendulwa

Kghani sizakhe sibe norhulumende munye wephasi loke?

Urhulumende wephasi angabahlanganisa njani abantu bazo zoke iintjhaba? isaya 32:1, 17; 54:13

Akhese ucabange ngendlela urhulumende wephasi ongazuzisa ngayo abantu. Inengi labantu namhlanjesi lidobha phasi ngombana liyatlhaga, kungilapho abanye badla kusale. Kodwana urhulumende wephasi ozwisisa iintlhogo zabantu angaqinisekisa bona boke bafumana lokho abakutlhogako. Ucabanga ukuthi abantu bangaba norhulumende onjalo?—Funda uJoromiya 10:23.

Kiwo woke umlando, aborhulumende babhalelwe ngeendlela ezinengi ukutlhogomela abantu babo, khulukhulu labo abadobha phasi. Abanye aborhulumende banelunya. (UMtjhumayeli 4:1; 8:9) Kodwana uMninimandla woke uZimu uthembise ukusinikela urhulumende ozokujamiselela boke abanye aborhulumende. UMbusi wawo uzokutlhogomela abantu.—Funda u-Isaya 11:4; Danyela 2:44.

Yini ezokwenziwa mBuso kaZimu?

UJehova uZimu ukhethe uMbusi wephasi ofaneleko—iNdodanakhe, uJesu. (Lukasi 1:31-33) Njengomuntu ephasini, uJesu bekakuthabela ukusiza abantu. NjengeKosi, uzokuhlanganisa abantu beentjhaba zoke begodu atjhaphulule boke abatlhagako.—Funda IRhubo 72:8, 12-14.

Kghani woke umuntu uzomamukela uJesu njengoMbusi? Awa. Kodwana uJehova uyabekezela. (2 Pitrosi 3:9) Unikela abantu ithuba lokwamukela uJesu njengoMbusi. Msinyana, uJesu uzokususa abantu abambi ephasini begodu uzokuletha ukuthula nevikeleko ephasini loke.—Funda uMikha 4:3, 4.