Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala  |  Julayi 2014

Imibuzo YeBhayibheli Iyaphendulwa

Imibuzo YeBhayibheli Iyaphendulwa

Inga-kghani iplanethi yethu ibe khona ngomnqopho?

Iphasi bekufuze kube likhaya elithabisako elenzelwe abantu

Iplanethi yethu yenzelwe ukusekela ukuphila. Inamanzi amanengi, aqakathekileko wokuphila. Ukutjhigama nokuzomba kwephasi kwenzeka ngendlela efaneleko ukwenzela bona ilwandle lingarhadzi nofana litjhise khulu. Umoya wephasi nehlabathi ehle ekarisako kuyalivikela bona lingalinyazwa mtjhiso omumbi. Iintjalo nokuphila kweenlwana ukuthembela kwazo kwenye nenye kutjengisa bona ukuphila kwephasini kuyakarisa. Ngalokho, abantu abanengi baphetha ngokuthi iplanethi yethu itlanywe ngomnqopho.—Funda u-Isaya 45:18.

Kodwana ungazibuza, ‘Kghani ukutlhaga nokungabi nobulungiswa kuyingcenye yomnqopho loyo?’—Funda uDuteronomi 32:4, 5.

Inga-kghani umnqopho wephaseli uzakuzaliseka?

Iphasi belenzelwe bona libe likhaya labantu abathabileko abahloniphanako nabathanda umBumbi wabo. Nokho, ukuphila kwabantu kuqakatheke khulu ukudlula iintjalo namkha ukuphila kweenlwana. Thina singakwazi ukuzwisisa bona ungubani umBumbi wethu, silazise begodu silingise ithando nobulungisa bakhe.—Funda umTjhumayeli 12:13; uMikha 6:8.

UmBumbi wethu angakghona ukuzalisa koke egade anqophe ukukwenza. Ngalokho singaqiniseka bona uzokuqeda ukutlhaga nokungabi nobulungiswa begodu enze iplanethi yethu ibe likhaya elipheleleko nelithabisako labantu.—Funda iRhubo 37:11, 29; Isaya 55:11.