ISITHALA Julayi 2014 | Umbono KaZimu Ngokubhema

Ukwazi lokho akucabangako kungakusiza ulise ukubhema.

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Ukurhatjheka Ephasini Loke

Kubayini kuragela phambili naphezu kwemizamo yokulwisana nakho?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Uthini Umbono KaZimu Ngokubhema?

IBhayibheli alikhulumi ngegwayi, alo-ke singazi njani?

IKULUMISWANO NOMAKHELWANA

Kghani AboFakazi BakaJehova Bayakholelwa KuJesu?

Nangabe bayakholelwa, kubayini bazibiza bona boFakazi bakaJesu?

Ngiliphi Ithemba Elikhona Ngabokhokho Bami?

IBhayibheli lithi uZimu uzokuvusa ekufeni ngitjho nabantu abangakalungi. Kubayini azokwenza njalo?

LINGISA IKHOLO LABO

Wasinda Esabuleni

Isibonelo sakaMariya, unina lakaJesu, singakusiza nawuqalene ‘nesabula ede’ yobuhlungu.

Imibuzo YeBhayibheli Iyaphendulwa

Inga-kghani umnqopho wephaseli uzakuzaliseka?