ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Disemba 2015

IsiThalesi sineenhloko okuzokucocwa ngazo kusukela ku-Febherbari 1 bekube ngezi-28, 2016.

UJehova NguZimu Okhuluma Nabantu Bakhe

UZimu usebenzisa amalimi wabantu ahlukahlukeneko ukusitjela imicabangwakhe asifundise iqiniso.

IBhayibheli Elibeka IliZwi LakaZimu Ngendlela Ephilako

Izinto ezintathu ezisize iKomiti yabatjhugululi beBhayibheli i-New World Translation.

Thabela Umusa KaJehova

EBhayibhelini kuneenzathu ezihle neenzathu ezingasi zihle zokunikela ngesikhathi sethu, amandlethu, nangezinto zethu.

Sebenzisa Ilimu Lakho Kuhle

Isibonelo sakaJesu singakurhelebha njani ukuthi wazi bona kufuze ukhulume nini, ukhulume uthini, begodu ukhulume njani?

UJehova Uzokusekela

Kufuze sibaqale njani abantu abagulako, begodu kufuze sibaphathe njani?

UMLANDO WOKUPHILA

Ngaba Nokuthula NoZimu NoMma

UMichiyo Kumagai walisa ukukhonza abezimu, bathoma ukungasathelelani amanzi nommakhe. UMichiyo waba njani nokuthula?