ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Novemba 2015

IsiThalesi sineenhloko okuzokucocwa ngazo kusukela ku-Disemba 28, 2015 bekube nguJanabari 31, 2016.

Fundisa Abantwana Bakho Bona Balotjhe UJehova

Izenzo ezintathu uJesu azisebenzisako nakafundisa zingakusiza uphumelele ekufundiseni abantwabakho

Bandula Abantwabatjha Bona Bakhonze UJehova

Ungabarhelebha njani abantwabakho basebenzise kuhle isikhathi sokukhulela ebetjheni, bathuthukise itjhebiswano labo noZimu?

Imibuzo Evela Kubafundi

Ngibuphi ubufakazi obutjengisa ukuthi idorobho lekadeni leJerikho lahlulwa lingakalwi isikhathi eside?

UJehova NguZimu Wethando

UJehova utjengise njani ukuthi uyabathanda abantu?

Uyamthanda Na ‘Umakhelwanakho Njengombana Uzithanda Wena’?

Ungasebenzisa isiluleko sakaJesu emtjhadwenakho, ebandleni, nalokha nawutjhumayelako.

Iminyaka Elikhulu Ngaphasi Kokubusa KomBuso!

ngiziphi iindlela ezintathu esabandulwa ngazo bona silungele ukutjhumayela ngomBuso kaZimu?