ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Arhostosi 2015

IsiThalesi sineenhloko okuzokucocwa ngazo kusukela ngoSeptemba 28 kuya ku-Octoba 25, 2015.

Zindla Ngethando LakaJehova Elingapheliko

Ungaqiniseka njani bona uJehova uzokuba nawe nawusebudisini?

Hlala Ulindile!

Sineenzathu ezizwakalako zokuthi kufuze sihlale sivule amehlo siyelele isiphelo

Phila Ngendlela Ozokuphila Ngayo Ephasini Elitjha!

Abantu bakaZimu banemigomo efanako neyabantu abazimisele ukuyokuphila enarheni enye.

Tjheja Abangani Bakho Njengombana Siphila Emalangeni Wokuphela

Abangani bakho akusibabantu ojayelene nabo kwaphela.

‘Iinhlengele Ezinengi Azithabe’

Funda umlando kaGeoffrey Jackson olilunga lesiHlopha esiBusako saboFakazi bakaJehova.