ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Juni 2015

Umagazini lo uneenhloko ezizokufundwa kusukela ngoJulayi 27 kuya ku-Arhostosi 30, 2015.

UKrestu—Umamandla KaZimu

Iimangaliso zakaJesu khenge zizuzise ama-Israyeli wakade kwaphela kodwana zatjengisa lokho azokwenzela abantu esikhathini esizako esingaphelisi ihliziyo.

Bekathanda Abantu

Ukwenza kwakaJesu iimangaliso kwayiveza njani indlela ebekazizwa ngayo?

Singahlala Simsulwa

IBhayibheli lineendlela ezintathu zokulwa neemfiso ezikhohlakeleko.

‘Kghodlhelela’

Kuneendlela ezine ezivela kuJehova ezingasisiza sikghodlhelelele iinlingo nobudisi esiqalana nabo

Ipilwakho Ayikhambisane Nomthandazo KaJesu Osibonelo—Ingcenye I

Kubayini uJesu athoma umthandazo ngokuthi “Baba wethu” angathi “Baba wami”?

Ipilwakho Ayikhambisane Nomthandazo KaJesu Osibonelo—Ingcenye 2

Navane sibawa uZimu bona asiphe isikwa sethu sangemihla, sisuke sibawa okungaphezu kokudla esikudla ngamalanga.