Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Disemba 2014

Umagazini lo umumethe iinhloko okuzokucocwa ngazo ngoFebherbari 2 ukuya kuMatjhi 1, 2015.

‘Bekayazi Indlela’

UGuy H. Pierce obekalilunga lesiHlopha esiBusako saboFakazi bakaJehova wahlongakala ngoMatjhi 18, 2014.

UJehova Uyababubisa Abanikela Ngehliziyo Evumako

Singafunda iimfundo eziqakathekileko ngeminikelo yomsebenzi kaZimu.

‘Yenilalele Nizwisise’

UJesu wenza imifanekiso wembewu yemastedi, wesibiliso, womthengi, newamagugu afihliweko. Itjho ukuthini imifanekiso le?

‘Uyazwisisa’ Na?

Utjho ukuthini umfanekiso kaJesu womtjali olalako, inede, nendodana yokulahleka?

Uyakhumbula?

Imibuzo eli-12 le ingakusiza uzihlole ubone ukuthi usakukhumbula na owakufunda esiThaleni kusukela ngoJuni ukuya kuDisemba 2014.

Ungawutjhugulula Na Umkhumbulwakho?

Ezinye iinqunto zithathelwa safuthi, kodwana akusinjalo kizo zoke. Ukuphi umehluko lapho?

Imibuzo Evela Kubafundi

Bekatjho ukuthini uJoromiya nakakhuluma ngoRarheli olilela abantwabakhe abahlongakeleko?

Asiqalane Nesiphelo Sephaseli Sinyanda Yinye

Kuneembonelo ezine eziseBhayibhelini eziveza ukuthi buqakatheke kangangani ubunye, nokuthi kuzabe kuqakatheke kangangani esikhathini esizako.

Uyathokoza Na Ngalokho Onakho?

Singatjengisa njani ukuthi siyathokoza ngalokho esinakho?

Isikhombo Seenhloko zeSiThala saka-2014

Irhelo leenhloko ezihlukaniswe ngeengaba Labomagazini Bomphakathi nabafundwa ebandleni baka-2014.