Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Septemba 2014

Umagazini lo umumethe iinhloko ezizokufundwa ngo-Octoba 27 ukuya kuNovemba 30, 2014.

Inga-kghani ‘Uyawalangazelela’ Amalungelo Ebandleni?

Ngiyiphi indlela efaneleko yokusebenzela amalungelo ebandleni?

Kghani Uyaqiniseka bona Ulifumene Iqiniso? Kubayini?

Isihlokwesi sizokuhlathulula amanye amabanga enze abantu bavume ukuthi aboFakazi bakaJehova baneqiniso. Sizokucoca nangamabanga enza aboFakazi baqiniseke bona balifumene iqiniso.

Khonza UZimu Ngokwethembeka Nanyana Uqalene ‘Nobunzima Obunengi’

Woke umuntu ophila ephasini lakaSathana uzokuqalana nobudisi. Ngiziphi iindlela uSathana asahlela ngazo? Singazilungiselela njani thina?

Babelethi—Yelusani Abantwabenu

Ababelethi banomthwalo wokukhulisa abantwababo ‘efundisweni nemyalweni weKosi [uJehova, NW]. (Efesu 6:4) Isihlokwesi sihlathulula iindlela ezintathu ababelethi abangalusa ngayo abantwababo begodu babasize bathande uJehova.

Imibuzo Evela Kubafundi

Kghani amezwi kaDavida akumaRhubo 37:25 nakaJesu akuMatewu 6:33 atjho ukuthi uJehova angekhe avumela umKrestu bona atlhoge ukudla?

Isitha Sokugcina Esizokubhujiswa, Kukufa

Kuzopheliswa ukufa nakho koke okubangela ukutlhaga. Kubayini abantu bafa? ‘Isitha sokugcina esikukufa sizokubhujiswa,’ njani? (1 Korinte 15:26) Fumana indlela iimpendulo ezikhanyisa ngayo ubulungiswa bakaJehova, ukuhlakanipha kwakhe, khulukhulu ithando lakhe.

Khumbula Labo Abasebenzela UZimu Isikhathi Esizeleko

Inengi leenkhonzi zakaJehova lisebenza budisi isikhathi esizeleko. Khuyini esingakwenza bona sikhumbule imisebenzi ethembekileko neyenziwa ngethando yabazalwanaba?—1 Thesalonika 1:3.