ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Julayi 2014

Umagazini lo uneenhloko ezizokufundwa ngoSeptemba 1 ukuya ku-28, 2014.

Bazinikela Ngokuzithandela—Emicronesia

Labo abatjhumayela eenhlengeleni zePacific eziseMicronesia baqalana neentjhijilo ezintathu. Abatjhumayeli bomBuswaba baqalana njani nazo?

UJehova “Uyabazi Labo Ekungebakhe”

‘Isisekelo nephawu’ okukhulunywe ngalo kweye-2 Thimothi 2:19 kusisiza njani bona sibone labo okungebakaJehova?

Abantu BakaJehova Kufuze Batjhide “Ebukhohlakalini”

Amezwi athi sitjhide “ebukhohlakalini” ahlangana njani nezehlakalo zangesikhathi sakaMosi? Ngiziphi iimfundo esingazifunda ezehlakalwenezi?

UMLANDO WOKUPHILA

Ngalahlekelwa NguBaba—Ngafumana Omunye UBaba

Funda ngomlando kaGerrit Lösch, olilunga lesiHlopha esiBusako

“Nibofakazi Bami”

Kutjho ukuthini ukubizwa kwethu bona siboFakazi bakaJehova?

“Nizakuba Bofakazi Bami”

Kubayini uJesu athi “nizakuba bofakazi bami” ingasi bakaJehova? Singahlala njani sikhuthele emsebenzini wokufakaza lo?