Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Septemba 2012

Umagazini lo ucoca ngeemporofido zeBhayibhili ezisithintako namhlanjesi nendlela esingafunda ngayo ebuntwini bakaJehova noJesu.

INdlela IPhaseli ElizokuPhela Ngayo

IBhayibhili ikhuluma ngezehlakalo ezillitjhumi eziqakathekileko ezizokwenzeka msinyana. Ngiziphi? Begodu zizokuthinta njani?

UkuThula KwemiNyaka EyiKulungwana—Nangale Kwayo!

Tjheja indlela umBuso kaJesu ozokulethala ngayo abantu iimbusiso.

IinKolo ZeKonzo ZeZulwini—UbuFakazi BeThando LakaJehova

Ngamunye wethu angazuza njani efundisweni kaZimu le?

Funda EkuBekezeleni KwakaJehova NoJesu

UJehova noJesu batjengisa njani bona bayabekezela? Kufuze senzeni bona silingise ukubekezela kwabo?

‘ILanga NeSikhathi Anisazi’

Bekatjho ukuthini uJesu ngamezwi la? Kufuze abe namuphi umphumela komunye nomunye wethu?

UJehova UButhelela AbaNtu Bakhe AbaThabileko

Iminyanya eseBhayibhilini ifana njani nemihlangano emikhulu yaboFakazi bakaJehova? Kubayini kukuhle ukuba khona kiyo?