ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Meyi 2016

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngoJuni 27 kuya kuJulayi 31, 2016.

Lungisa Ukungazwani Ngethando

Khuyini ekufuze uzimisele ukuyenza? Ufuna ukumhlula, ukugandelela okuphosiseleko ukuthi avume umlandwakhe, nofana okhunye?

“Khambani Niye Ebantwini Boke, . . . Nibenze Abafundi”

Iimpendulo zemibuzo emine le ziphendula umbuzo othi bobani abenza ngokuvumelana nesiphorofido sakaJesu namhlanjesi.

Uzenza Njani Iinqunto Zakho?

Khuyini ekufuze uyenze nakuziwa endabeni iBhayibheli engayivezi bunqopha?

IBhayibheli Isakutjhugulula Na Ukuphila Kwakho?

Omunye ufakazi walisa ukugembula, ukubhema, ukudakwa, nokuberegisa khulu iindakamizwa ukuze abhajadiswe, kodwana kukhona ebekufuze akulise okwaba budisi khulu.

Zuza Eemfundisweni Ezivela KuJehova

Ngiziphi izinto ezingasibangela bona singazuzi ezintweni zakaJehova?