ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Matjhi 2016

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngoMeyi 2 ukuya kuMeyi 29, 2016.

Ungakghona Na Ukufaka Isandla Ebandleni Lakho?

Ungakghona na ukufaka isandla ebandleni lakho?

Bantu Abatjha​—Nikulungele Na Ukubhajadiswa?

Imibuzo emithathu engakusiza ekuthatheni igadango.

Bantu Abatjha​—Ningazilungiselela Njani Ukubhajadiswa?

Ithiwani-ke nange ungaqiniseki ukuthi ukulungele na ukubhajadiswa? Namkha wena ubona ngasuthi ukulungele kodwana ababelethi bakho bathi bakubona ungakakulungeli?

Nawe Ungafaka Isandla Uthuthukise Ubunye BamaKrestu​—Njani?

Umbono ekukhulunywa ngawo encwadini yesAmbulo isahluko 9 iveza ukuqakatheka kobunye.

UJehova Ulaya Abantu Endleleni Okufuze Bakhambe Kiyo

Singatjengisa njani ukuthi sifuna ukuyalwa nguJehova?

Imibuzo Evela Ebafundini

Abantu bakaZimu nabathunjelwa eBhabhele elikhulu bekungasiphi isikhathi? Kghani uSathana wenza isenzo samambala nakathatha uJesu ayomlingela ethempelini?