ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Julayi 2016

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngomhlaka-29 Arhostesi-25 Septemba 2016.

Bazinikela Ngokuzithandela EGhana

Zinengi iinqabo abahlangabezana nazo kodwana ngesikhathi esifanako zinengi neembusiso abazifumanako abatjhumayeli abafudukela lapho kunetlhogeko yabavangeli bomBuso.

Funani UmBuswakhe, Ingasi Ezinye Izinto

UJesu wahlathulula unobangela wokuthi kubayini kufuze silawule isifiso sezinto zakanokutjho.

Kubayini Kufuze ‘Sihlale Silindile’?

Izinto ezintathu ezingasenza singasahlali silindile nasingakatjheji.

“Ungesabi Mina Ngokwami Ngiyakusiza”

UJehova uhlala amngani othembekile neenkhathini zamatshwenyeko nokugandeleleka.

Abantu Abathokoziswa Mumusa KaZimu

Sisuke sikhuluma ngani nasithi umusa kaZimu awenzela abantu?

Tjhumayela Iindaba Ezimnandi Zomusa KaZimu

‘Iindaba ezimnandi’ zomBuso ziwenza njani umusa kaZimu ubonakale kuhle?

Imibuzo Evela Ebafundini

Kutjho ukuthini ukuhlanganiswa kwamalithi wakwaJuda nelaka-Efrayimu okukhulunywe ngawo kuHezekiyeli 37?