Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Inga-Kghani Bewazi?

Inga-Kghani Bewazi?

Abantu bakade bebawuthwala njani umlilo nabanekhambo?

IBHAYIBHELI kuGenesisi 22:6 lisitjela ngesikhathi u-Abrahamu alungiselela ukuya kude ukuze ayokwenza umhlabelo, lithi u-Abrahamu “wathwesa u-Isaka iinkuni zomhlabelo, yena-ke waphatha umukhwa namalahle avuthako. Bakhamba bobabili njalo.”

IBhayibheli alisitjeli ukuthi abantu bakade bebawubasa njani umlilo. Esinye isazi nasikhuluma ngendaba le sathi sikholelwa ukuthi kungenzeka u-Abrahamu no-Isaka “akhenge bakhambe namalahle avuthako ibanga elide.” Kodwana mhlamunye la iBhayibheli litjho ukuthi bakhamba nezinto abazozitlhoga bona babase umlilo nabafika phambili.

Kodwana abanye abantu bathi ekadeni bekungasimdlalo ukubasa umlilo. Yeke bekuba ngcono khulu nange kubasiwe kwamakhelwane, ngombana bebangaya bayokutuka. Izazi ezinengi zikholelwa ukuthi u-Abrahamu bekaphethe amalahle ngesikotlelo namkha ipoto enesibambo seketangi. Bese ngaphakathi kuba namalahle avuthako neensalelo zomlilo wangayizolo. (Isa. 30:14) Yeke umlilo nawuthuthwe ngaleyo ndlela ngitjho nanyana sewungaseselilangabi, ungenza izinto zibe lula khulu begodu bekungatukwa ngawo iinkuni kubaswe godu njengombana abantu baraga nekhambo labo.