ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Janabari 2016

IsiThalesi siphethe iinhloko ezizokufundwa ebandleni kuthoma ngoFebherbari 29 ukuya ku-Apreli 3, 2016.

Zimisele ‘Ukuragelisa Phambili Ithando Lobuzalwana!’

Isihloko sonyaka ka 2016 singasirhelebha bona silungele izinto ezizokwenzeka esikhathini esingaphelisi ihliziyo.

Vumela UZimu Akurage “Ngesipho Sakhe [Sesihle] Esingahlathululekiko”

Indlela uZimu asithanda ngayo isikhuthaza njani bona silingise indlela uJesu agade enza ngayo, sithande abazalwana besilibalele?

UMoya Ocwengileko Ufakazelana Nathi

Umuntu nakakhethwako kutjho ukuthini lokho kuye? Umuntu ukhethwa njani?

“Sifuna Ukukhamba Nawe”

Yini okufuze sihlale siyikhumbula ngabayi-144 000?

Ukusebenza NoZimu—Kuyathabisa

Ukusebenza noJehova kusithabisa ngayiphi indlela, begodu kulivikela njani itjhebiswano lethu naye?