ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Apreli 2016

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngoMeyi 30 kuya kuJuni 26, 2016.

Ukuthembeka KuZimu Kusenza Sithandeke Kuye

Yini amaKrestu angayifunda emlandweni kaJafta nendodakazakhe?

“Ukunyamezela Kwenu Akuveze Imisebenzi”

Nawucwile emirarweni kusuke kubandakanyeke ini? Ngiziphi iimbonelo zabantu abakghodlhelelako ongazilingisa?

Kubayini Kufuze Sihlangane Nasilotjha UZimu?

Nawuya esifundweni yazi bona lokho kuyakuthinta wena, kuyabathinta nabanye abantu noJehova. Uyakulemuka lokho na?

Ungazibandakanyi Kwezepolotiki Ephasini Elihlangahlangenekweli

Amaphuzu amane angakurhelebha uzilungiselele ukuqalana neentjhijilo ezikufikela ungakatjheji.

UMLANDO WOKUPHILA

Abomma BamaKhatholika Ebebahlala Esontweni SebaboFakazi BakaJehova

Yini eyenza abommaba batjhiya isonto labo lamaKhatholika?

Inga-Kghani Ukutjhumayela Kwakho Kunjengombethe Na?

Ungaba nomusa njani nawutjhumayelako uqabule abantu obatjhumayezako begodu umlayezwakho usindise ukuphila?