Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

ISITHALA No. 6 2017 | Ngisiphi Isipho Esizidlula Zoke?

UNGATHINI?

Akhesithi uZimu ukupha isipho, bewungathanda akupheni?

“Zoke izipho ezilungileko nazo zoke iimphiwo ezipheleleko zivela phezulu; zehla zivela kuBaba wokukhanya okungekho kuye ukuhlanuka ngitjho nesithunzi esitjhugulukako.”Jakopo 1:17.

Isihloko sesiThalesi sisisiza sithokoziswe sisipho sakaZimu esizidlula zoke.

 

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

“Isipho Esizidlula Zoke Owakhe Wasifumana”

Awukhanuki na ukupha umuntu isipho isizomthinta ihliziyo, namkha kubenguwe owamukela isipho esinjalo?

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Ukufunana Nesipho Esiphuma Phambili

Ukufunana nesipho esizokuthinta umuntu ihliziyo akusilula, begodu kuzokuya nangomuntu ophiwako bonyana uzizwa njani ngesophweso.

ISIHLOKO SESIGUBUZESO

Ngisiphi Isipho Esizidlula Zoke?

Eziphweni zoke uZimu azipha abantu, kukhona isizidlula zoke njalo.

Kuhlekuhle UJesu Bekaqaleka Njani?

UJesu uvezwe emisebenzini eminengi khulu yeengkghwari emakhulwini weminyaka eyadlulako. Alo imiTlo ithini ngokuqaleka kwakaJesu?

Umbono Ofaneleko Ngemitjhapho

Ingasaphathwa yeminyaka namkha ilemuko, kodwana soke siyayenza imitjhapho. Alo singaqalana nayo njani?

AmaBhayibheli Amanengi Kangaka​—⁠Ngewani?

Iphuzu lendaba le ngilo elizokusiza uzwisise isizathu sokutjhugululwa kwamaBhayibheli ahlukahlukeneko la.

AmaKrestu Ayamgidinga Na UKresmusi?

Abangani bakaJesu bebamgidinga na uKresmusi?

Lithini IBhayibheli?

Ibizo elithi Arimagedoni liyathusa tle, kodwana kuhlekhuhle litjho ukuthini?

Okungezikweko Ongakusebenzisa Ku-Inthanethi

Kubayini AboFakazi bakaJehova BangamGidingi uKresimusi?

Abantu abanengi bayamgidinga uKresimusi ngaphezu kobana bazi ngomsuka wawo. Fumana bona kubayini aboFakazi bangamgidingi.