Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | IINGILOZI​—ZIKHONA NA? KUBAYINI KUQAKATHEKILE UKWAZI?

Iingilozi—Zingakusiza Na?

Iingilozi—Zingakusiza Na?

Kwathi ngomunye uSondo, uKenneth noFilomena abahlala eCuraçao bakhamba bayokuvakatjhela omunye umma nobabakwakhe bona bayokufunda iBhayibheli.

UKenneth uthi: “Sathi nasifikako bekulodlhelwe nemoderabo ingekho. Kwaba nento ethi ngidosele umma lo umtato.”

Umma lo wawuphendula umtato, watjho nokobana ubabakwakhe usemsebenzini. Uthe bona ezwe ukuthi nguKenneth noFilomena abafikileko, wabavulela bangena.

Nabangenako nje, bayambona utshega iinyembezi. UKenneth wathoma isifundo seBhayibheli ngomthandazo, umma loya wathoma warhahlawula isililo. Yeke uKenneth noFilomena bambuza bona kwenzekeni.

Umma lo wabahlathululela bona ekuseni kwamhlokho bekafuna ukuzibulala, begodu bekatlolela ubabakwakhe incwadi ngesikhathi uKenneth azakudosa umtato. Wabatjela nokuthi unesifo sokugandeleleka, yeke bamduduza ngeBhayibheli. Ukumkhuthaza kwabo kwasindisa ipilwakhe.

UKenneth uthi: “Samthokoza khulu uJehova ngokusisebenzisa bona sisize umma ogandelelekileko lo, nokusenza simdosele umtato. Mhlamunye asebenzisa ingilozi!” *

Kghani bekukuhle na ngoKenneth noFilomena ukukholelwa bona uZimu ungenele, mhlamunye asebenzisa ingilozi namkha ummoya ocwengileko? Namkha ukudosela umma loya umtato bekuyinto eyavele yazenzakalela?

Asiqiniseki ngalokho. Kodwana esikwaziko kukuthi uZimu yena uyazithuma iingilozi bona zisize abantu bakhe. Ngokwesibonelo, iBhayibheli lithi uZimu wathuma ingilozi yatjela uFlebhe umKrestu omvangeli bona ayokusiza isikhulu somTopiya ebesifuna ukuzwisisa izinto zakaZimu.—IzEnzo 8:26-31.

Amasondo amanengi akholelwa bona kunemimmoya enamandla, eminye inomusa begodu yenza intando kaZimu, eminye inabantu ebagadileko. Abantu abanengi abakholelwa ukuthi iingilozi zikhona kwaphela, kodwana bakholelwa nokuthi zingakghona ukusisiza. Kodwana kunabantu abanengi abangakholwa bona iingelozi zikhona.

Iingilozi zikhona na? Nazikhona zibuyaphi? Kuhlekuhle indaba yokuba khona kwazo iliqiniso kangangani? Zingakghona na ukusisiza? Akhesihlolisise ubufakazi bokuthi zikhona na.

^ isig. 8 UJehova libizo lakaZimu elitholakala eBhayibhelini.—IRhubo 83:18NW.