Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | IINGILOZI​—ZIKHONA NA? KUBAYINI KUQAKATHEKILE UKWAZI?

Zikhona Na Iingilozi Ezikhohlakeleko?

Zikhona Na Iingilozi Ezikhohlakeleko?

Iye zikhona iingilozi ezikhohlakeleko. Alo kanti zibuyaphi? Uyakhumbula angitjho ukuthi uZimu udale iingilozi zinelungelo lokuzikhethela. Ngemva kobana adale indoda nomfazi u-Adamu no-Eva, isidalwa sommoya esinganasono sasebenzisa ilungelo laso lokukhetha kumbi ngokubhebhedlhisa ukuvukela ephasini. Isidalwesi sakghona ukuthi senze u-Adamu no-Eva bavukele uZimu. (Genesisi 3:1-7; IsAmbulo 12:9) IBhayibheli alitjho ngokunqophileko ukuthi besingubani isidalwa sommoyeso nokuthi besinesikhundla bani ngaphambi kobana sihlubuke. Kodwana ngemva kobana sele silihlubuka iBhayibheli lisibiza kufanele ngokuthi nguSathana, ibizwelo litjho ukuthi “uMphikisi” elithi Develi lona litjho ukuthi “uMhlebi.”—Matewu 4:8-11.

Okudanisako kukuthi ukuhlubukokho akhenge kuphelele lapho. Ngeenkhathi zakaNowa isibalo esingasaziko seengilozi “zatjhiya ikhaya lazo” emndenini kaZimu wezulwini. Zeza ephasini zambatha imizimba yenyama ukwenzela bona zenze ikohlakalo, okuzizinto ezingavumelani nehloso kaZimu.—Juda 6; Genesisi 6:1-4; 1 Pitrosi 3:19, 20.

Alo kwenzekani ngeengilozezo? UZimu nakaletha umthwalela bona ubhubhise iphasi, zabuyela emizimbenazo yommoya zabuyela ezulwini. Kodwana uZimu khenge azivumele bona zibuyele ‘ekhayeni lazo.’ Kunalokho wazivalela “ngemigodini enzima tshu” indawo eyaziwa ngokuthi yiTartarusi. (Juda 6; 2 Pitrosi 2:4) Iingilozezi zazikhethela bona zifuna ukulawulwa nguSathana uDeveli, “umlawuli wamadimoni,” ‘ozenza ingilozi yokukhanya.’—Matewu 12:24, NW; 2 Korinte 11:14.

IBhayibheli lifundisa ukuthi umBuso kaZimu ophethwe nguMesiya wathoma ukubusa ngo1914. * Ngemva kwalokho uSathana namadimonakhe baqothwa ezulwini baphoswa ephasini. Ubukhohlakali esibubona ephasini namhlanjesi bubufakazi bokungabi nokuthula kwakaSathana namadimonakhe.—IsAmbulo 12:9-12.

Ukwanda kobukhohlakali nezipi kubufakazi bokuthi ukubusa kwakaSathana namadimonakhe kuzokuphela ingasikade. Kungasikade iindalwa zommoya ezikhohlakelekwezi zizokuthathelwa ukubusa. Ngemva kobana umBuso kaZimu ubuse iminyaka eyi-1000, iimbunjwa ezikhohlakelekwezi zizokuba nethuba lamaswaphela lokuthi zikhohlise abantu. Ngemva kwalokho, zizokubhujiswa unomphela.—Matewu 25:41; IsAmbulo 20:1-3, 7-10.

^ isig. 6 Nawufuna ukwazi okunabileko ngomBuso kaZimu, funda isahluko 8 sencwadi ethi Lisifundisani IBhayibheli? Egadangiswe boFakazi bakaJehova. Ungavakatjhela naku-www.jw.org/nr.