Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Uyini UmBuso KaZimu?

Uyini UmBuso KaZimu?

Uyini umBuso kaZimu?

ABANYE ABANTU BAKHOLELWA ukuthi ngokuthileko okungehlizweni yomuntu okutjho ukuthi umuntu loyo ubuswa nguZimu; abanye bacabanga ukuthi mizamo yabantu yokulinga ukuletha ukuthula nokuzwana. Wena ucabangani?

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI

“UZimu wezulwini uzakujamisa umbuso ongasoze wapheliswa . . . Uzakutshidlha bewuphelise yoke imibuso [yabantu].” (Danyela 2:44) UmBuso kaZimu ngurhulumende wamambala.

OKHUNYE ESIKUFUNDA EBHAYIBHELINI

Uzokufika nini-ke umBuso kaZimu?

UNGATHI . . .

  • Akekho owaziko

  • Kungasikade

  • Angekhe ufike

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI

“Ivangeli lombusweli lizakutjhunyayelwa ephasini loke, kube bufakazi kizo zoke izizwe ngaphambi kobana kufike isiphetho.” (Matewu 24:14) Nasezitjhunyayelwe yoke indawo iindaba ezimnandezi, umBuso uzokuza uqede iphasi elonakelekweli.

OKHUNYE ESIKUFUNDA EBHAYIBHELINI

  • Akhekho namunye ephasini owaziko bona uzokufika nini umBuso kaZimu.—Matewu 24:36.

  • Isiphorofido seBhayibheli siveza bona umBuso lo uzokufika kungasikade.—Matewu 24:3, 7, 12.