Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IsiThala  |  No. 5 2016

Uyini UmBuso KaZimu?

Uyini UmBuso KaZimu?

Uyini umBuso kaZimu?

ABANYE ABANTU BAKHOLELWA ukuthi ngokuthileko okungehlizweni yomuntu okutjho ukuthi umuntu loyo ubuswa nguZimu; abanye bacabanga ukuthi mizamo yabantu yokulinga ukuletha ukuthula nokuzwana. Wena ucabangani?

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI

“UZimu wezulwini uzakujamisa umbuso ongasoze wapheliswa . . . Uzakutshidlha bewuphelise yoke imibuso [yabantu].” (Danyela 2:44) UmBuso kaZimu ngurhulumende wamambala.

OKHUNYE ESIKUFUNDA EBHAYIBHELINI

Uzokufika nini-ke umBuso kaZimu?

UNGATHI . . .

  • Akekho owaziko

  • Kungasikade

  • Angekhe ufike

OKUTJHIWO YIBHAYIBHELI

“Ivangeli lombusweli lizakutjhunyayelwa ephasini loke, kube bufakazi kizo zoke izizwe ngaphambi kobana kufike isiphetho.” (Matewu 24:14) Nasezitjhunyayelwe yoke indawo iindaba ezimnandezi, umBuso uzokuza uqede iphasi elonakelekweli.

OKHUNYE ESIKUFUNDA EBHAYIBHELINI

  • Akhekho namunye ephasini owaziko bona uzokufika nini umBuso kaZimu.—Matewu 24:36.

  • Isiphorofido seBhayibheli siveza bona umBuso lo uzokufika kungasikade.—Matewu 24:3, 7, 12.