Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

UZimu Uzizwa Njani Ngobuhlungu Oqalene Nabo?

UZimu Uzizwa Njani Ngobuhlungu Oqalene Nabo?

Abanye abantu bakholelwa bona uZimu akaboni begodu akanandaba nobuhlungu bethu.

TJHEJA LOKHO OKUTJHIWO LIBHAYIBHELI

 • UZimu uyabona begodu unendaba

  “Lokha uSomnini nakabona bonyana ubukhohlakali bomuntu bukhulu . . . , wazisola bewanyama bona umenzeleni umuntu ephasini.”—Genesisi 6:5, 6.

 • UZimu uzokuphelisa boke ubuhlungu

  “Kuzakuba muzuzwana isikhohlakali singasabi khona nalokha uhlola indawaso, awusoze usasifunyana. Kodwana abathobekileko bazakuzuza inarha, bathabele ukuthula okukhulu.”—IRhubo 37:10, 11.

 • Lokho uZimu akufunela khona

  “‘Mbala, mina ngiyawazi amahlelo enginawo ngani.’ Kutjho uSomnini. ‘Amahlelo wehlalohle ingasi wokumbi; iye, amahlelo wokunipha ingomuso nethemba. Yeke nizangibiza, nize nizokuthandaza kimi, nje-ke ngizanilalela.’”—Joromiya 29:11, 12.

  “Tjhidelani kuZimu, naye uzokutjhidela kini.”—Jakopo 4:8.