Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 Isihloko Esingaphandle | ABAKHWELI BEENJOMANI EZINE​—Bayithinta Njani Ipilo Yakho?

Abakhweli Beenjomani Ezine Nawe

Abakhweli Beenjomani Ezine Nawe

Zivela ziphosekile, zigabadula ngamaqatha! Iinjomani ezine lezi nabakhweli bazo basibeka esithombeni esikhanya bha, kangangobana indlela ezigabadula ngayo seze kwanga ziyokuphumela ngaphandle kwamakhasi weBhayibheli! Injomani yokuthoma ngemhlophe—umkhweli wayo ngundabezitha, ikosi etjha ebukhosini. Ngemva kwakhe kugabadula injomani enjengomlilo, ekhwelwe mumuntu oqeda ukuthula ephasini loke. Elandelako ngeyesithathu, enzima khwitjhi njengaphakathi namabili, umkhweli wayo uphethe isikali sokumeda esikabili umemezela ukutlhayela kokudla. Bese injomani yesine ngetshetlha ngombala, yona-ke ekhamba nesindabelaphi namalwelwe angalaphekiko, umkhweli wayo kuKufa. Kuthi ngemva kwayo kulandele iThuna elikhamba lirhurhula amaphilo wabantu!—IsAmbulo 6:1-8.

“Ngarhidlwa livalo nangisathoma ukufunda ngabakhweli beenjomani ezine. Besengicabanga bona iLanga lesiGwebo lizongithola ngingakatjheji, ngingabe ngisasinda.”—Crystal.

“Kwangikara ukufunda ngabakhweli beenjomani ezine ezinemibala engafaniko. Ngathi nangilemuka bona zitjho ukuthini, koke kwangikhanyela.”—Ed.

Kghani nawe uzizwa njengoCrystal na ngabakhweli beenjomani ezine zesAmbulo? Namkha uzizwa njengo-Ed? Kinanyana ngiyiphi indlela ozizwa ngayo, abakhweli beenjomani laba basikhanyisela indaba yokwenzeka encwadini yamaswaphela yeBhayibheli—isAmbulo. Bewazi na bona ungazuza kangangani ngokuzwisisa umbono loyo? Ibanga lalokho kukuthi uZimu uthembisa bona kunethabo lamambala elitholakala lokha nawufunda, uzwisise bewuphile nangokuvumelana nalokho okutlolwe encwadini leyo yesiphorofido.—IsAmbulo 1:1-3.

Nanyana abanye bawusaba nje umbono wabakhweli beenjomani ezine, wona nokho awukenzelwa ukusithusa. Ekhabolakhona, iingidigidi zabantu ziyakhuthazeka ekukholweni nazifunda ngombono lo, ngombana zithola ithemba elikhanyako lesikhathi esizako. Nawe ungazizwa njengabantwabo! Sibawa urage nayo indaba le.