Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

“Abathobekileko Bazakuzuza Inarha”

“Abathobekileko Bazakuzuza Inarha”

Inengi lethu libone iimbonelo zokungabi nobulungiswa begodu abantu abanganamlandu bagandelelwa babantu abangakalungi. Alo isikhathi sizokufika na lapho ukungabi nobulungiswa nobumbi kuzokuphela khona?

IRhubo 37 elifumaneka eBhayibhelini lisinikela ipendulo nelayelo elisisiza esikhathini sanje. Yelela bona lithini malungana nemibuzo eqakathekileko elandelako.

  • Kufuze sizizwe njani ngalabo abasigandelelako?Ivesi laka 1, 2.

  • Kuzokwenzakalani ebantwini abambi?Ivesi laka 10.

  • Liyini ingomuso lalabo abenza okulungileko?Ivesi laka 11, 29.

  • Alo khuyini ekufuze siyenze njenganje?Ivesi laka 34.

Amezwi aphefumulelweko weRhubo 37 asitjela ngendlela ingomuso eliqhakaze ngayo kilabo ‘abarhuluphela uSomnini bakhambe endlelenakhe.’ AboFakazi bakaJehova bazokuthabela ukukusiza bona ufunde iBhayibheli nokuthi ungenza njani bona wena nobathandako nifumane ingomuso eliqhakazileko.