Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIHLOKO ESINGAPHANDLE | ONGAKUZUZA NGOKUFUNDA IBHAYIBHELI

Kubayini Kufuze Ufunde IBhayibheli?

Kubayini Kufuze Ufunde IBhayibheli?

“Bengizitjela ukuthi kubudisi ukufunda iBhayibheli.”—Jovy

“Bengizitjela ukuthi kuyadondisa ukufunda iBhayibheli.”—Queennie

“Nangibona indlela iBhayibheli iyikulu ngakhona bengivele ngidonde.”—Ezekiel

Wakhe walisa ukufunda iBhayibheli ngebanga lokuthi uzizwa njengabantu abangehlaba? Abantu abanengi kuyabadondisa ukufunda iBhayibheli. Kodwana uzokwenzani nawungafumana bona yona iBhayibheli le ingakusiza uphile ipilo ethabisako neyanelisako? Ungathini nawungafumana bona kuneendlela ongazisebenzisa bona uthabele ukulifunda? Ungazimisela na ukuthatha isikhathi sakho ubone ukuthi iBhayibheli lingakusiza njani?

Akhuqale okutjhiwo babantu abakufumene kuzuzisa ukufunda iBhayibheli.

U-Ezekiel oneminyaka engaba ma-20 uthi, “Ekuthomeni, benginjengomuntu otjhayela ikoloyi angazazi bona uyaphi. Kodwana ukufunda iBhayibheli kungisize ngaba nehloso yokuphila. Lineenqophiso engingazisebenzisa qobe langa.”

U-Frieda naye oseminyakeni ema-20 uthi, “Bengimumuntu othanda ukuphikisa. Kodwana ngokufunda iBhayibheli ngafunda ukuzibamba. Lokho kwenza bona kube lula ukukhuluma nami, sikhuluma nje sele nginabangani abanengi.”

Umma oseminyakeni yama-50 u-Eunice uthi, “IBhayibheli lingisiza ngibe nobuntu obuhle, lingisiza ngilwisane nemikghwa ebenginayo engasimihle.”

Abantwaba kuhlanganise namamiliyoni wabanye babonile ukuthi ukufunda iBhayibheli kungakusiza uphile ipilo ethabisako. (Isaya 48:17, 18) Hlangana nokhunye iBhayibheli engakwenzela khona, (1) ingakusiza ukhethe kuhle, (2) ukhethe abangani abahle, (3) uqalane nokugandeleleka ngokuphumeleleko, okhunye (4) ingakufundisa iqiniso ngoZimu. Iinqophiso eziseBhayibhelini zivela kuZimu yeke angekhe kwakukhambela kumbi nawuzilandela. UZimu angeze avuke aphe isiyeleliso esimbi.

Okuqakathekileko kukuthi uthome nje ukufunda iBhayibheli. Ngiziphi iimphakamiso onikelwe zona ezingenza uthande ukufunda iBhayibheli?