ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Oktoba 2017

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa kusukela ngoNovemba 27 ukuya kuDisemba 24, 2017.

UMLANDO WOKUPHILA

Iimbusiso Ozifumana Ngokwenza Lokho UJehova Akubawa Bona Ukwenze

Ngo-1952, u-Olive Matthews nendodakwakhe bamukela isabelo sokuyophayona esewula ye-Ireland. UJehova wababusisa njani?

Kufuze Sithande “Ngeqiniso Nangezenzo”

Singabonakala njani ukuthi ithando lethu ngelisuka ehliziyweni, begodu alinabuzenzisi?

Iqiniso Alilethi ‘Ukuthula Kodwana Liletha Isabula’

Iyini ‘isabula’ uJesu athi uzayiletha, begodu wena ikuthinta njani?

UJosefa We-Arimathiya Waba Nesibindi

Ngubani indoda le? Beyihlangana ngani noJesu? Yini eyenza indabayo ikare?

Indlela Imibono KaZakariya Ekuthinta Ngayo

Umsongo ophaphako, umfazi ongaphakathi kwesisibekelo, nabafazi ababili abathiyelele emmoyeni. Kubayini uZimu anikela uZakariya imibono le

IKoloyi Nesihlohlo Ziyakuvikela

Iintaba zekoporo, iinkoloyana ezilungele ipi, nomphristi ophakemeko owenziwe ikosi. Umbono kaZakariya wamaswaphelo ubaqinisekisa ngani abantu bakaZimu namhlanjesi?

Isenzo Esitjengisa Ithando LobuKrestu

Kwenzeka njani ukuthi isenzo esisodwa somusa sisize umuntu obekaphikisa iqiniso bona athande iqiniso leBhayibheli?

Inga-kghani Bewazi?

Ngiwuphi umukghwa wabeJuda owenza bona uJesu akhandele ukufunga?