ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Matjhi 2019

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa ebandleni kusukela ngoMeyi 6 kuya kuJuni 2, 2019

Khuyini Engivimbela Bona Ngibhajadiswe?

Abanye abantu esebafundile ngoJehova bayazaza nakufuze babhajadiswe. Alo khuyini engabasiza bona bahlule iintjhijilo abaqalana nazo?

Lalela UJehova

Namhlanjesi uJehova ukhuluma nathi njani? Sizuza njani ngokulalela uZimu?

Zwelana Nabanye Abantu

UJehova noJesu batjengise njani ukuthi bayabazwela abanye abantu begodu thina singabalingisa njani?

Tjengisa Bona Uyazwelana Nabantu Obatjhumayezako

Ngiziphi izinto ezine esingazenza ukutjengisa bona sizwelana nabantu esiminethu?

Khuyini Engakusiza Bona Wenze Okuhle?

Buyini ubuhle? Kubayini kufuze silwele ukubuhlakulela?

UJehova Uyathokoza Nawuthi “Amen”

Inengi lethu sithi ‘amen’ ekuphetheni komthandazo. Navane sitjho njalo sisuke sifaka isandla ekuphazimuliseni uZimu. Alo litjho ukuthini igameli begodu lisetjenziswa njani eBhayibhelini?