ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Julayi 2019

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa ebandleni kusukela ngoSeptemba 2-29, 2019

Zilungiselele Nje Ukuqalana Nokuhlunguphazwa

Khuyini esingayenza bona sibe nesibindi begodu sijamelane nabaphikisi?

Ungathomi Ulise Ukulotjha UJehova Ngebanga Lokukhandelwa Ngurhulumende

Khuyini okufuze siyenze nange urhulumende asikhandela bona silotjhe uJehova?

‘Khambani Niyokwenza . . . Abafundi’

Kubayini kuqakathekile ukwenza abafundi begodu ngiziphi iimphakamiso ezingasisiza bona siwenze ngokuphumelelako umsebenzi lo?

Singazithinta Njani Iinhliziyo Zabantu Abangasondiko?

Singabasiza njani abantu abangasondiko bona bathande uZimu begodu babe bafundi bakaKrestu?

UMLANDO WOKUPHILA

Bengingazi Ukuthi UJehova Uzongibusisa Kangaka

Izinto uManfred Tonak aqalana nazo esabelweni sakhe e-Afrika zamfundisa ukubekezela nokwaneliseka, wahlawulela nobunye ubuntu obuhle.

Inga-kghani UJesu Wangifela?

Kghani khewaba namazizo wokuzinyaza? Khuyini engakusiza ukuthi uhlule amazizo anjalo?