ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Janabari 2019

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa ebandleni kusukela ngoMatjhi 4 kuya ku-Apreli 7, 2019

“Ungethuki Ngombana Nginguzimakho”

Akhucabange ngamabanga amathathu angasenza sihlale sinokuthula ngitjho nalokha nasiqalene neentjhijilo.

Dumisa UJehova Ebandleni

Kghani uyasaba ukuphendula esifundweni? Isihlokwesi sizokusiza ubone ukuthi kubayini unevalo begodu ungalehlula njani ivalwelo.

Ungayivikela Njani Ihliziywakho?

USathana ulinga njani ukonakalisa iinhliziyo zethu? Alo thina singazivikela njani?

Isikhumbuzo Sisifundisa NgeKosi Yezulwini

Isidlo sesiKhumbuzo sisifundisani ngokuthobeka, isibindi, nethando lakaJesu?

Izinto Ezisenza Siye Esifundweni

Ithando, ukuthobeka nokuba nesibindi kudlala yiphi indima ekutheni siye esifundweni?

Ilunga Elitjha LesiHlopha EsiBusako

Funda okungeziweko ngoKenneth Cook, Jr.