ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Febherbari 2019

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa ebandleni kusukela ngo-Apreli 8 kuya kuMeyi 5, 2019

Hlala Uthembekile!

Khuyini ukuthembeka begodu singahlala njani sithembekile?

Thobeka Uthabise UJehova

UJesu noMosi basibekela njani isibonelo sokuthobeka? Kusizuzisa ngani ukuthobeka namhlanjesi?

Kubayini Kuqakathekile Ukuthokoza?

Khuyini esingayifunda kuJehova, uJesu nakumSamariya obekanobulepheru naziza endabeni yokuthokoza?

Ithando Nobulungiswa Ngesikhathi Sama-Israyeli

UmThetho kaMosi usifundisani ngethando nobulungisa bakaJehova?

UMLANDO WOKUPHILA

Indlela Engabandulwa Ngayo Nangisesemncani Yangisiza Ngaba Mngani KaZimu

Thabela ukufunda umlando kaWoodworth Mills, olotjhe uJehova ngokuthembeka iminyaka ema-80.

Kghani bewazi?

Bewuyini umsuka wamasinagogo?