ISITHALA (ESIFUNDWA EBANDLENI) Apreli 2019

IsiThalesi sineenhloko ezizokufundwa ebandleni kusukela ngoJuni 3-30, 2019.

Uwenza Kuhle Na Umsebenzi UZimu Asiphathise Wona?

Khuyini esingayenza bona sithuthukise indlela esitjhumayela ngayo begodu sikuthabele ukutjhumayela?

Lingisa UJesu Begodu Uhlale Unokuthula

Izinto ezintathu ezenziwa nguJesu zingasisiza bona sibe nokuthula, ngitjho nalokha nasiqalene nemiraro.

Sekela Iqiniso Elimalungana Nokufa

Khuyini esingayenza bona sibalekele amasiko enziwa nakuhlongakelweko?

Vumela UJehova Akusize Ulwisane Nemimoya Emimbi

Khuyini esingayenza bona singadurhiswa nguSathana namadimonakhe?

UMLANDO WOKUPHILA

Safumana “Iparele Lezinga Eliphezulu”

Funda ngomlando othabisako kaWinston noPamela Payne be-Australia.

Kghani Bewazi?

Khuyini abantu bekadeni ebebayenza nabakhamba ngeenkepe?